KLINICKÉ POUŽITIE ARTERIOGRAFU

Merané parametry

Softvér a Pokyny

Zaujímavosti

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Monitorovanie centrálnych účinkov antihypertenznej liečby

  Zlepšenie diagnostickej kvality chirurgického zákroku

  Zlepšenie účinnosti hodnotenia rizika u pacientov po IM

 

+ VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

 KARDIOLÓGIA  

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

  Zlepšenie úrovne starostlivosti o pacienta

  Ochranu života pacientov a udržanie ich zdravia včasnou diagnostikou poškodenia tepien

  Poskytnutie silných a nespochybniteľných prognostických hodnôt týkajúcich sa kardiovaskulárnej morbidity a mortality

 

      + VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

PRIMÁRNASTAROSTLIVOSŤ

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Zmeranie arteriálnej tuhosť u diabetických pacientov.

Vyhodnoťenie endoteliálnej funkcie, ktorá je ovplyvnená

    vysokou koncentráciou glukózy.

  Posúďenie rizika budúcich kardiovaskulárnych príhod.

 

+ VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

 DIABETOLÓGIA  

 

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Zmeranie arteriálnej tuhosť, pretože hrá

dôležitú úlohu pri hodnotení kardiovaskulárneho
prežitia pacientov s ESRD.

 

+ VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

 NEFROLÓGIA  

 

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Vyhodnotenie účinnosti rôznych metód CAM
     počas a po liečbe.

  Včasnú diagnostiku kardiovaskulárneho stavu,
     ktorý si vyžaduje intervenciu CAM.

 

+ VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

 KOMPLEMENTRNAMEDICÍNA 

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Vyšetrenie osôbs náchylnosťou na vývoj preeklampsie

  Monitorovanie tehotenstva s hypertenznými poruchami

  Sledovanie popôrodných kardiovaskulárnych komplikácií

 

      + VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

PÔRODNÍCTVOGYNEKOLÓGIA

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Zistenie zvýšeného augmentačného indexu  (AIx), centrálneho krvného tlaku (SBPao) a/alebo rýchlosti aortálnej pulznej vlny (PWVao) ušportovcov starších ako 35 rokov.

 

      + VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

ŠPORTOVÁMEDICÍNA

 

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Meranie arteriálnej tuhosti, pretože poskytuje
dôležité informácie o včasnom poškodení ciev
aj u detskej populácie

 

+ VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

 PEDIATRIA  

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Hypertenzia a ateroskleróza sú bežné poruchy

s vysokou koreláciou s inými klinickými oblasťami v medicíne,

ako sú oftalmológia, dermatológia a ďalšie

 

 

      + VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

ĎALŠIEOBLASTI

 

 

 

 

 

Použite Arteriographu na:

 

  Preveriť kardiovaskulárne riziko medzi zamestnancami

  Poskytnúť rôzne bonusy zamestnancom a zamestnávateľom,
     pretože sú ochotní znášať náklady na skríning úplne
     alebo čiastočne

 

      + VIAC INFORMÁCIÍ

 

 

 

 

ZDRAVIEPRI PRÁCI

 

 

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT UŽ DNES

Vitajte

na stránke

Kontakt:

Bionštitút plus, s.r.o.

Hrnčiarska 20

040 01 Košice

+421 / 917 394 555

+421 / 55 62 55 207

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00 hod.