Fyzikálna terapia ciev

BEMER dokáže zlepšiť prekrvenie vlásočníc,

a tým podporiť telu vlastné samoozdravné

a regeneračné procesy. Prekrvenie funguje ako pohotovostná a zásobovacia sústava v ľudskom organizme. 74% z nej funguje na úrovni tých najmenších ciev (mikrocirkulácia). Ide teda o tú oblasť, v ktorej krvinky zásobujú tkanivá a orgány

živinami a kyslíkom a na ceste späť so sebou

berú odpadové produkty, aby ich odstránili.

Iba vďaka týmto procesom zásobovania

a odsunu sú bunky tela schopné vykonávať

úlohy udržiavajúce nás pri živote a dodávať telu potrebnú energiu. Srdce má za úlohu zabezpečovať, aby sa krvinky pohybovali v našom krvnom obehu. Má to však jeden háčik! Čiastočky krvi musia obslúžiť a vyčistiť územie o dĺžke vyše 120 000 kilometrov. Také čosi by srdce samo nezvládlo, potrebuje preto pomoc.

Sú to práve tieto menšie cievy, ktoré vlastnými čerpacími pohybmi (vazomotorikou) poháňajú krvinky, čím podporujú činnosť srdca. Navyše svojimi pohybmi regulujú tok krvi tak, aby oblasti

s aktuálne vyššími požiadavkami na zásobenie boli prekrvené lepšie než tie, ktoré sa dočasne uspokoja s nižším prísunom.

Príklad: Počas športových aktivít je potreba

a spotreba svalov vysoká, zatiaľ čo si mozog

teraz vyžaduje menší prísun. Pri učení sa, je to presne naopak. Pomocou prečerpávacích pohybov menších ciev teda dokážu krvinky odvádzať im zverenú prácu – a síce tam,

kde je to najviac treba. Výsledok je ohromujúci: Dochádza k posilneniu obranyschopnosti,

k zvýšeniu telesnej i duševnej výkonnosti,

k efektívnejšiemu boju proti chorobám a tiež

ku zlepšeniu prísunu liečiv na miesto určenia.

Priveľa stresu, primálo spánku, jednostranná výživa, nezdravé životné návyky, choroby a samozrejme

aj starnutie, však tieto čerpacie pohyby vlásočníc spomaľujú. Týka sa to prevažnej väčšiny ľudí.

Bunky krvi sú teda v pohybe príliš pomalé a nedokážu

na sto percent plniť svoje úlohy.

Nedostatočné zásobovanie tkanív a orgánov má

z dlhodobého hľadiska za následok oslabenie telesnej a duševnej zdatnosti, bolesti, narušenie dobrého pocitu a vznik ochorení.

Pomocou elektromagneticky prenášaných stimulačných signálov totiž podnecuje prečerpávací pohyb najmenších ciev, čím v tejto oblasti môže prispieť k opätovnej normalizácii toku krvi.

Bunky nášho tela sú tak znova lepšie zásobené a sú preto schopné plniť rozmanité úlohy. Vedia tak napríklad bojovať proti chorobám a bolestiam, hojiť rany, zabezpečovať energiu pre náš telesný a duševný výkon, alebo opäť obnoviť náš celkový pocit blaha.

Technológia má však čo ponúknuť aj amatérskym

či profesionálnym športovcom. Pretože prekrvenie najmenších ciev, ktoré sa riadi podľa aktuálnych potrieb, umožňuje docieliť kratšie fázy rozohrievania

sa pred športovaním a uvoľnenia po športovaní,

zaistiť rýchlejšiu regeneráciu a v dôsledku toho

i efektívnejší tréning. Navyše prispieva k tomu,

že sa v ideálnom prípade okamžite zacelia mikroskopické poranenia, čím pomáha vyhnúť

sa väčším následkom zranenia.

Vedecky potvrdené

Vo veľkom počte dvojitých testovacích pokusov bolo preukázané, že produkty BEMER sú ozaj účinné. V oblasti hojenia rán, zvýšenie výkonu a regenerácie sme svojím výskumom vykonali vskutku priekopnícku prácu

a zároveň takto získali a uverejnili veľa cenných a dosiaľ neznámych poznatkov

o lokálnych a nadradených regulačných mechanizmoch v ľudskom organizme. Produkty BEMER sú zdravotnícke pomôcky

s oficiálnou akreditáciou podľa predpisov EÚ.

Oblasti aplikácie

Fyzikálna terapia ciev sa dnes používa vo veľmi odlišných oblastiach.

Pretože účinné zlepšenie mikrocirkulácie, teda prekrvenia najmenších ciev, má mnohoraký pozitívny vplyv na vaše zdravie, na váš imunitný obranný systém a celkovo na to, ako sa cítite.

Na základe dlhoročných skúseností spoločnosť BEMER svoju fyzikálnu terapiu ciev neustále ďalej vyvíja – a to sčasti

s využitím revolučných poznatkov týkajúcich sa biorytmiky lokálnych a nadradených regulačných procesov. Účinná stimulácia mikrocirkulácie podporuje najvýznamnejšie regulačné mechanizmy tela potrebné pre procesy hojenia, vyzdravenia

a regenerácie a dá sa doplnkovo nasadiť ako komplementárna terapia rôznorodých ošetrení a indikácií.

Terapia

Terapia v prípade ochorenia, podpora imunitnej reakcie, aktivácia telu vlastných ozdravných síl formou stimulácie mikrocirkulácie.

Prevencia

Pozitívny vplyv na celkové rozpoloženie, zdravie a spánok,

čo sa vo výsledku pretaví

do zvýšenia kvality života.

Zvýšenie výkonu

Podpora látkovej výmeny pre nárast výkonnosti, posilnenie reakčných schopností, redukciu rizika poranení pri športe i pre rýchlejšiu regeneráciu.

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT UŽ DNES

Vitajte

na stránke

Kontakt:

Bionštitút plus, s.r.o.

Hrnčiarska 20

040 01 Košice

+421 / 917 394 555

+421 / 55 62 55 207

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00 hod.